Służba Zdrowia – III plenum organizacji związkowych

Służba Zdrowia – III plenum organizacji związkowych

Kolejne spotkanie plenarne przedstawicieli poszczególnych komisji Zakładowych odbyło się 10 czerwca 2015 r. w siedzibie Regionu Gdańskiego. W zebraniu uczestniczyły 22 osoby z 19 organizacji zrzeszonych w Sekcji.

Gośćmi spotkania były Pani Hanna Zych–Cisoń – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Pani Jolanta Sobierańska–Grenda – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Dośla.

Tematem spotkania było przedstawienie informacji o zaplanowanych i osiągniętych skutkach połączenia i przekształcenia szpitali w województwie pomorskim.

Efekty restrukturyzacji omówiła Pani Dyrektor Jolanta Sobierańska–Grenda (wspierana przez Panią Wicemarszałek Hannę Zych–Cisoń) przedstawiając:

  •                   planowane i osiągnięte skutki przekształcenia,
  •                   skutki personalne,
  •                   źródła finansowania środków trwałych/inwestycje własne i ze środków zewnętrznych,
  •                  stan rozmów z zakładową organizacją związkową NSZZ „Solidarność”

w czterech podmiotach leczniczych:

- Copernicus PL Sp. z o. o.,

- Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.,

- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.,

- Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o. o.

Następnie przedstawiciele organizacji zakładowych przedstawili swoje stanowiska dotyczące połączeń/przekształceń. W opinii związków zawodowych w szpitalach panuje chaos, brakuje personelu na oddziałach, zbyt wiele obowiązków nakłada się na jednego pracownika, są niskie wynagrodzenia. Dla przykładu w Szpitalu w Kościerzynie pracownicy masowo składają wypowiedzenia z pracy, ponieważ nie wytrzymują presji, doszło do tego, że niektórzy potrzebują pomocy psychologa czy psychiatry.

W podsumowaniu, Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Dośla podkreślił, że opinie Zarządu Regionu Gdańskiego i Sekcji Służby Zdrowia w sprawie łączenia i przekształcania szpitali pokrywają się ze stanowiskami organizacji związkowych – panujący chaos, destabilizacja zatrudnienia, zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności pracownika i spadek wynagrodzeń.

DSC02548

Download PDF
Powrót Drukuj stronę