Sejm uchwalił ustawę o podwyżkach

W ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Projekt został przyjęty z tylko jedną poprawką określającą tryb negocjacji (jeden miesiąc od daty wejścia w życie ustawy) w roku 2017. Niestety pozostałe poprawki, w  tym poprawki NSZZ „Solidarność” dotyczące objęcia zakresem podmiotowym wszystkich pracowników oraz terminu wygaszania ustawy nie zostały przyjęte. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Przypominamy że w takim kształcie ustawa nie uzyskała poparcia naszego Związku.
Czekamy na stosowne zmiany w Senacie.

Źródło: SOZ NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę