Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia

W Centrum Dialogu Społecznego rozpoczęło się posiedzenie Zespołu ds
Usług Publicznych, które ma na celu dokonania zmian w tzw. „ustawie
podwyżkowej”. Jest to realizacja uchwały RDS – przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” występują z postulatem objęcia ustawą WSZYSTKICH
pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej oraz zapewnienia źródeł
finansowania.
W spotkaniu obok ustawowych partnerów społecznych biorą również udział przedstawiciele rezydentów.
Ministerstwo Zdrowia zapewniło otwarcie na postulaty.
M. Ochman podkreśliła że jest konieczne szybkie tempo prac aby zdążyć z nowelizacją ustawy przed drugim etapem jej realizacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę