Rusza pilotaż programu POZ PLUS

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, zakwalifikowanych do programu pilotażowego POZ PLUS z udziałem przedstawicieli NFZ i Banku Światowego.

Nowy model funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej to łatwiejszy i szybszy dostęp do badań specjalistycznych już na poziomie placówek podstawowej opieki zdrowotnej. – Opieka tego szczebla jest podstawą systemu ochrony zdrowia. Kluczowe jest budowanie zespołu – mówił wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król.

Celem wprowadzenia modelu opieki koordynowanej jest rozszerzenie usług świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Program będzie realizowało 45 podmiotów wyłonionych w drodze otwartego naboru.

POZ PLUS daje lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej znacznie więcej kompetencji w zakresie zlecania badań medycznych. Program przewiduje dodatkowy „budżet powierzony”, który placówki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne. Wybrane placówki POZ będą zapewniały rozszerzony zestaw świadczeń opieki zdrowotnej. Do tej pory świadczenia te nie wchodziły w zakres kompetencji lekarza POZ lub były wykonywane w zbyt ograniczonym zakresie.

 

Źródło: MZ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę