Rozporządzenie ministra Zembali – do Trybunału Konstytucyjnego

Obradująca 15 września br. w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia „ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Na początku sierpnia minister Marian Zembala skierował do konsultacji rozporządzenie, w którego par. 2 ust. 4 pkt. 1 znalazł się zapis: „uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy…”. Mówiąc wprost – minister sam wybrał sobie związek zawodowy z którym wynegocjował porozumienie, wyłączając pozostałe, które również zrzeszają pielęgniarki i położne. To - zdaniem „Solidarności” - złamanie konstytucyjnej zasady równości wobec władzy publicznej oraz ustawy o związkach zawodowych.

- W „Solidarności” i innych związkach zawodowych są również pielęgniarki i położne. Minister nie może sobie wybierać z kim prowadzi negocjacje, a z kim nie – mówi Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

W sierpniu przewodniczący „Solidarności” skierował do premier Ewy Kopacz wniosek w tej sprawie domagając się m.in. dymisji ministra. Ostatecznie Komisja Krajowa zdecydowała, że zostanie przygotowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a sprawa złamania ustawy o związkach zawodowych trafi do prokuratury.

Członkowie Komisji Krajowej odnieśli się również do ostatnich publikacji Newsweeka, uznając je za atak na cały Związek oraz wyrazili – „całkowite poparcie i solidarność ze swoim przewodniczącym”.

Komisja Krajowa jest najwyższą władzą wykonawczą Związku. W jej skład wchodzi 103 przedstawicieli z całego kraju (33 regionów i 15 sekretariatów branżowych).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę