Reforma Ministra Radziwiłła

Konstanty Radziwiłł przedstawił Radzie Ministrów „Strategię zmian systemu ochrony zdrowia”.

Minister zapowiedział, że każdy pacjent będzie miał dostęp do darmowego leczenia. Radziwiłł również podtrzymuje kluczowe reformy zapowiadane przez PiS, czyli m.in. likwidację NFZ. Wzmocniona zostanie rola POZ. Radziwiłł zapowiedział, że do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia wzrosną do 6 proc. PKB.

Obecnie dwa i pół miliona polskich obywateli nie ma ubezpieczenia i nie może korzystać z opieki medycznej. Tymczasem Radziwiłł powołuje się na 68 artykuł Konstytucji RP, który mówi, że „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”. Jego zdaniem niedopuszczalny jest podział Polaków na ubezpieczonych i nieubezpieczonych.

- Doprowadzimy do tego, że każdy będzie miał dostęp do świadczeń ochrony zdrowia. Wprowadzimy tzw. system rezydencki. Każdy zostanie objęty państwową ochroną zdrowia. Wszyscy potrzebujący będą objęci darmowym leczeniem – powiedział Konstanty Radziwiłł.

W tej chwili 2,5 mln osób nie ma prawa do świadczeń. To około 5 proc. Polaków. Problem w dużej mierze dotyczy osób, które pracują na tzw. umowach śmieciowych.

Minister zdrowia zapowiedział likwidację NFZ i wprowadzenie systemu budżetowego. Zgodnie z założeniami ministra Narodowy Fundusz Zdrowia ma być zlikwidowany i zastąpiony przez państwowy fundusz celowy.

W budżecie państwa będzie przeznaczona część pieniędzy, która trafi na ochronę zdrowia. Wszystko po to, żeby do 2025 wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6 proc. PKB. – W 2025 będziemy porównywać się z naszymi sąsiadami, którzy na służbę zdrowia przeznaczają ok. 6 proc. PKB – powiedział Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł zapowiedział, że po likwidacji NFZ część zadań przejmie minister zdrowia, a także wojewodowie. – Minister zdrowia będzie sprawował nadzór nad całym systemem ochrony zdrowia, kreował warunki zawierania świadczeń – powiedział szef resortu zdrowia.

Minister zapowiedział również, że część instytucji, które zajmują się profilaktyką będą scalone w jeden urząd, który zajmie się sprawami zdrowia publicznego. Chodzi m.in. o GIS czy Krajowe Centrum ds. AIDS.

Radziwiłł zapowiedział też zmianę sposobu kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Szpitale będą podzielone według stopnia referencyjności. – Niezależnie będą finansowane szpitale pediatryczne, onkologiczne i instytuty medyczne – tłumaczył Radziwiłł.

Ważną rolę w reformie Radziwiłła ma odgrywać POZ. – Powstanie skoordynowany zespół opieki zdrowotnej, składający się z lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej i dietetyka. Będą oni ze  sobą współpracować. Będą mieli również zadania dotyczące profilaktyki. Zespoły te będą również współpracowały ze szkołami. Odejdziemy od dotychczasowego systemu stawek kapitacyjnych. Sposób płacenia będzie bardziej skomplikowany. Będą premiowani lekarze, którzy zajmują się profilaktyką, a także leczący osoby chore przewlekle – powiedział Radziwiłł.

Kiedy proponowane zmiany wejdą w życie?

- Likwidacja NFZ – styczeń 2018

- Powstanie urzędu zdrowia publicznego – styczeń 2018 r.

- Wzrost nakładów na ochronę zdrowia – systematycznie od 2018 r.

- Reforma POZ – od połowy 2017 r.

- Nowe zasady kontraktowania – od lipca 2017 r.

Radziwiłł powiedział, że reforma została zaakceptowana przez premier Beatę Szydło.

 

Źródło: www.medexpress.pl

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę