Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w Służbie Zdrowia

Dnia 16 lutego br. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje ze swojej aktywności skoncentrował się głównie na tym w jaki sposób gasił protesty i jakie zawierał porozumienia. Nie potrafił odnieść się do pytań o systemowe rozwiązania dla całego środowiska pracowniczego, które powinny być dyskutowane i podpisywane z partnerami społecznymi. Ostrej krytyce poddane zostały separatystyczne porozumienie ze środowiskiem lekarskim, których skutków finansowych (pytanie pracodawców) minister nie potrafił ocenić. Poinformował że w przyszłym miesiącu ma zostać zapoczątkowana ogólnopolska debata na temat ustroju polskiej służby zdrowia do której już dziś zaprasza związkowców i pracodawców. Przewodnicząca M. Ochman doceniając fakt przedstawienia projektu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej stanowczo podkreśliła, że wskaźniki zaproponowane w projekcie są nie do zaakceptowania, podobnie jak kolejna próba „segregowania” pracowników. Po zdawkowych odpowiedziach na pytania partnerów społecznych minister opuścił obrady. Irytacji przebiegiem dzisiejszego spotkania z ministrem zdrowia nie krył przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Szef Związku zwrócił się do minister E. Rafalskiej, obecnej przewodniczącej RDS o poinformowanie ministra zdrowia o jego obowiązkach wynikających z bycia członkiem Rady jak i znajomości zasad ustawy, która wyraźnie określa zasady dialogu społecznego i jego partnerów. Temat zdrowia na wniosek Forum Związków Zawodowych ma być ponownie przedmiotem najbliższych obrad RDS.  We wtorek, 20 lutego podczas spotkania Zespołu ds Usług Publicznych będzie omawiany projekt zmian w ustawie „podwyżkowej”, do której Sekretariat Ochrony Zdrowia przedstawi swoje uwagi dotyczące zarówno wysokości wskaźników jak też zakresu podmiotowego ustawy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę