Prezydent podpisał ustawę o Ratownictwie medycznym

A. duda podpisał

 

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

– Środowisko bardzo się cieszy przede wszystkim z samego faktu podpisania ustawy, na co bardzo długo wszyscy czekaliśmy. Wiele zapisów zaczerpniętych zostało z projektu Ustawy o Zawodzie Ratownika Medycznego i Samorządzie Zawodowym Ratowników Medycznych, która niestety utknęła w Sejmie minionej kadencji. Należy podkreślić, że podpisana właśnie ustawa, jest w dużej części wynikiem zaangażowania i wysiłku środowiska, zwłaszcza Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych oraz Polskiej Rady Ratowników Medycznych, w walkę o bezpieczne i kompleksowe wykonywanie swojego zawodu w każdym niezbędnym obszarze – ocenia Adrian Stanisz, ratownik medyczny.

– W obecnej chwili pojawiło się wiele zapisów umożliwiających ratownikom medycznym wykonywanie czynności ratujących życie poza jednostkami systemu. Innymi słowy, już wkrótce, ratownicy medyczni będą mogli zgodnie z prawem wykonywać medyczne czynności ratunkowe w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w jednostkach ochotniczych takich jak WOPR, GOPR, w jednostkach ratownictwa górniczego i morskiego, w Państwowej Straży Pożarnej jak również w transporcie sanitarnym oraz innych podmiotach leczniczych. Wiedza, umiejętności i doświadczenie ratowników medycznych znajdą również zastosowanie w administracji, na stanowiskach zarządzających ratownictwem medycznym. Oczywiście jest jeszcze wiele aspektów, które wymagają pilnych konsultacji i niezwłocznych działań. Mamy nadzieję, że nowo powołany Rząd dostrzeże braki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zacznie się liczyć ze zdaniem praktyków, którzy codziennie walczą o zdrowie i życie ludzi, niestety bardzo często na granicy prawa – podsumował Adrian Stanisz.

Zarząd Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych cieszy się z podpisania ustawy: Prezydent podpisał pakiet ustaw zawierających przepisy o które zabiegaliśmy i które dotyczą naszej grupy zawodowej. Dla nas to wydarzenie ma szczególne znaczenie, bo pokryło się z rocznicą czterech lat działalności Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych. Chodź nie udało się wywalczyć wszystkich satysfakcjonujących rozwiązań, to bez wątpliwości wykonaliśmy kolejny poważny krok w przód. Doceniamy go tym bardziej, że wiemy jak olbrzymim wysiłkiem był okupiony.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę