PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – WAŻNE ZMIANY PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

 

Ograniczanie udziału w związkach zawodowych wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie jest sprzeczne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca br. (sygn. akt – K 1/13).

 

Aktualnie, prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeśli nie są pracodawcami (art. 2 ustawy o związkach zawodowych). Właśnie ten przepis, w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowym innym osobom, wykonującym pracę zarobkową nie wymienioną w art. 2 ustawy, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

 

Podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia – pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

Trybunał uznał, że zakres ustawowych gwarancji zrzeszania się w związkach zawodowych jest – w sferze podmiotowej – za wąski w stosunku do unormowań konstytucyjnych oraz tych, które wynikają z wiążących Polskę umów międzynarodowych.

 

W konsekwencji wyrok oznacza, że m.in. też osoby zatrudnione na umowach cywilnych również, po zmianach legislacyjnych, będą mogły należeć do związków zawodowych.

 

Maria Szwajkiewicz

Dział prawny RG NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Stan prawny na dzień 16.06.2015r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę