Porozumienie Pracodawców oraz Central Związkowych w sprawie rozporządzenia o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych

Organizacje Pracodawców – Lewiatan, Pracodawcy RP oraz NSZZ „Solidarność” (reprezentowany przez Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia) i OPZZ działając w porozumieniu przesłały do Ministra Zdrowia dokument zawierający ocenę skutków prawnych regulacji dla uprawnionych pielęgniarek i położnych i dla podmiotów leczniczych.

Kliknij: wzrost wynagrodzen  pielegniarek i połoz‡nych

W dokumencie zawarte zostały także propozycje koniecznych zmian, tak aby wyeliminować poważne błędy legislacyjne i naprawić krzywdy społeczne powstałe wskutek rozporządzenia.

Jednocześnie potwierdzamy, że intencją NSZZ „Solidarność” nie jest odebranie podwyżek dla środowiska pielęgniarskiego. Domagamy się natomiast objęcia pozostałych grup zawodowych wzrostem wynagrodzeń.

 

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/soz/?c=article&aid=594

Download PDF
Powrót Drukuj stronę