Ponad 835 mln zł dla lekarzy i pielęgniarek

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów. 

W planie finansowym Funduszu Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych – przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prawie o 700,3 mln zł; w 2016 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa – do 182,9 mln zł (umożliwi to odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015);

Źródło: premier.gov.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę