Pogotowie strajkowe w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

KOMUNIKAT

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektów ustaw: „Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności”,  które w sposób negatywny wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne naszych obywateli oraz na negatywne postrzeganie polskiej żywności w Europie i na świecie, jak również łamaniu zasad dialogu społecznego przy ich procedowaniu, XXIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno–Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” podjęło uchwałę o rozpoczęciu z dniem 13 czerwca 2017 roku pogotowia strajkowego w stacjach Sanitarno–Epidemiologicznych na terenie całego kraju.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę