Plany nowego Ministra Zdrowia

1 grudnia br. w Sejmie odbyła się Komisja Zdrowia z udziałem ministra Konstantego Radziwiłła, podczas której zapowiedział, czym będzie zajmował się resort.

Po raz pierwszy Komisję poprowadził były minister Bartosz Arłukowicz, który został szefem Komisji.

- Chciałbym prowadzić posiedzenia Komisji sprawnie i szybko – powiedział Arłukowicz, który poprosił o przedstawienie planów ministra.

Na początku Konstanty Radziwiłł zapowiedział, czy będą zajmować się wiceministrowie. Jarosław Pinas został sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – zajmie się m.in. szkolnictwem wyższym i ratownictwem medycznym. Wiceministrem odpowiedzialnym za politykę lekową i wycenę świadczeń będzie Krzysztof Łanda. Wiceministrami będą również Piotr Gryza, Katarzyna Głowala, która będzie odpowiadać za finanse, a Piotr Warczyński będzie nadzorował m.in. Departament Pielęgniarek i Położnych w MZ.

Radziwiłł przedstawił czym w pierwszej kolejności zajmie się Ministerstwo Zdrowia:

- Zetknęliśmy się z jednym z największych wyzwań – informatyzacją systemów ochrony zdrowia, szczególnie chodzi o projekt P1. Projekt ten jest w „marny” stanie, ratujemy co się da w tym zakresie. Ratujemy również pieniądze, bo projekt ten jest finansowany z UE. Stoi przed nami zagrożenie, żeby kontynuować działania i nie stracić dotychczas wydanych pieniędzy.

- Druga sprawa, która toczy się w MZ to realizacja map potrzeb zdrowotnych. Te muszą być skończone do 1 kwietnia 2016 r. Są one potrzebne do kontraktowania. Mamy na razie mapy potrzeb dotyczące onkologii, na ukończeniu jest również kardiologia. Chcemy, żeby takie mapy były finansowane ze środków unijnych.

- Kolejną sprawą, która jest wyzwaniem jest problem wypłaty podwyżek pielęgniarkom i położnym. Porozumienie podpisane z poprzednim ministrem musi być realizowane, ale mamy problem z finansowaniem zobowiązań. Już spotkałem się w tej sprawie z pielęgniarkami.

- Przedstawimy i to w pierwszej kolejności projekt Leki 75+. Mogę zapowiedzieć, że ten projekt jest trudny, ale jest dużo osób, które nie radzą sobie finansowo z wykupieniem leków. To nie jest projekt „nie z tej Ziemi”, bo takie darmowe leki dla seniorów wprowadziły również inne kraje. Zdajemy sobie sprawę, że ten projekt będzie kosztowny. Planujemy co 2 miesiące przedstawiać listę darmowych leków wraz z listą leków refundowanych. Ale nie chcemy rujnować budżetu. Zaczniemy od leków tanich, a także leków, które najczęściej stosowane są przez osoby starsze.

- Kolejny projekt to przesunięcie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na kolejny rok.

- Planujemy zmiany w ustawie o działalności leczniczej, szczególnie jeśli chodzi o własność podmiotów leczniczych. Chcemy wstrzymać przymus komercjalizacji.

- Chcemy wprowadzić zmiany w zakresie refundacji leków. Mamy powszechne niezadowolenie pacjentów jeśli chodzi o tę kwestię. Pomimo, że przygotowano sprawozdaniem z realizacji tej ustawy, to go nie podpiszę, bo ono odbiega od realiów.  Pacjenci nie mają lepszego dostępu do leku, przemysł farmaceutyczny również krytykuje rozwiązania zawarte w ustawie. Poprzednicy nie poradzili sobie m.in. z wywozem leków z Polski, przez co są one niedostępne dla pacjentów.

- Chcemy zlikwidować NFZ i wprowadzić system budżetowy. Nie zgadzam się ze zdaniem, że to powrót do PRL, bo budżetowe finansowanie ma miejsce w Szwecji, Hiszpanii, Włoszech. Ten kierunek musi być realizowany odpowiedzialnie.

- Trzeba również zając się problemem braku kadry medycznej, szczególnie dotyczy to problemu pielęgniarek.

- Wśród problemów, którymi zajmie się resort jest kształcenie lekarzy i pielęgniarek, przed i podyplomowe. Po szybkiej analizie zmierzamy do przywrócenia stażu podyplomowego. Wydaje się, że do przyzwoitego kształcenia lekarza i lekarza dentysty potrzebny jest staż podyplomowy.

Radziwiłł zapowiedział również powrót medycyny do szkół. Choć jak powiedział nie we wszystkich szkołach będą potrzebne gabinety lekarskie. Nowy minister zdrowia zapowiedział, że trzeba zwiększyć finansowanie systemu ochrony zdrowia, ale nie przez wzrost składki. Radziwiłł chce również stworzyć ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. – Bo mamy za mało lekarzy POZ – powiedział nowy szef resortu zdrowia.

Minister zapowiedział również zmiany w sposobie kontraktowania. A także zmiany w pakiecie onkologicznym. – Pakiet onkologiczny nie zadziałał. Z karty DiLO możemy zrezygnować, bo ona wprowadziła również biurokratyzację – powiedział Radziwiłł.

Zapowiedział, że dobrym krokiem poprzedników było wprowadzenie ustawy o zdrowiu publicznym, ale musi być ona poszerzona.

Ewa Kopacz, była premier, zapowiedziała, że będzie pytała ministra zdrowia na każdej Komisji Zdrowia, co dalej z kolejkami do lekarzy. Czy udało się już skrócić? – pytała Kopacz. – Kolejki są to fakt i one nie powstały pod rządami ministra Radziwiłła. To wielki ból – powiedział Radziwiłł.

Minister zdrowia zapowiedział również koniec refundacji rządowego programu in vitro. Program będzie finansowany do połowy przyszłego roku.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/start/co-radziwill-zrobi-dla-zdrowia-leki-75-koniec-z-komercjalizacja-likwidacja-nfz/62409/

Download PDF
Powrót Drukuj stronę