Pilny Komunikat SOZ

Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Teraz czekamy na podpis Prezydenta.

Czynimy starania, aby akt podpisania ustawy odbył się w Pałacu Prezydenckim z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

O dalszych działaniach informować będziemy na bieżąco.

 

Maria Ochman

Przewodnicząca KSOZ NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę