Pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach ustalania minimalnego wynagrodzenia

7 czerwca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Z ramienia Rady Sekretariatu w posiedzeniu komisji uczestniczyły Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka i Małgorzata Nieznalska.

Zabierając głos w dyskusji nad projektem przewodnicząca M. Ochman podkreśliła iż NSZZ „Solidarność” poprze projekt ustawy o ile:

- obejmie ona swoim zakresem podmiotowym WSZYSTKICH pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – bez różnicowania na „medycznych i niemedycznych”,

- ustawa ma stworzyć mechanizm STAŁY wzrostu wynagrodzeń odnoszący się do tzw. średniej krajowej a nie po raz kolejny być ustawą incydentalną, obliczoną na doraźne rozwiązanie problemu.

W przedmiotowej sprawie przedstawicielki Sekretariatu złożyły projekt stosownych poprawek oczekując że posłowie PiS zgłoszą je na dalszym etapie prac nad ustawą.

Komisja Zdrowia zdecydowała iż nie będzie zajmować się tzw. projektem obywatelskim, przygotowanym przez tzw. Porozumienie Zawodów Medycznych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę