OZZPiP: wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 r.

 

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 r.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zawarte w nim zapisy utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 r.

Jak podkreśla OZZPiP, taki mechanizm ułatwi weryfikację prawidłowości dysponowania tymi środkami.

 

Źródło: medexpess.pl; OZZPiP

Download PDF
Powrót Drukuj stronę