Oświadczenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman wystosowała oświadczenie w związku z zarzutami kierowanymi przez niektórych działaczy OZZiP pod adresem NSZZ „Solidarność”.

W oświadczeniu zawarte jest, że:

- NSZZ „Solidarność” opowiada się za podwyższeniem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które powinno mieć charakter trwały a nie dodatku do pensji.

- Podwyżki powinny objąć także innych pracowników zatrudnionych w szpitalach i przychodniach.

- Środki finansowe przeznaczone na wzrost płac w naszej branży powinny być w sposób trwały zabezpieczone w systemie finansowania.

Kliknij, aby zobaczyć: Oświadczenie SOZ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę