Od 1 września nowe obowiązki sprawozdawcze dla fizjoterapeutów. KRF: za mało czasu na wdrożenie

Od dnia 1 września br. na wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza nałożony zostaje obowiązek sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów pomimo że popiera kierunek planowanego dostosowania systemu informatycznego, jednak nie popiera ich wdrożenia w tak krótkim terminie.

Niezrozumiałe jest bowiem, że planowane rozwiązania w żadnym zakresie nie były konsultowane z samorządem zawodowym fizjoterapeutów, tym bardziej, że obowiązkiem nowej formy sprawozdawczości objęci zostaną świadczeniodawcy realizujący świadczenia we wszystkich zakresach w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym również fizjoterapeuci – podkreślają fizjoterapeuci. Zwracają też uwagę, że klasyfikacja ICF dostarcza wzorce, które pozwalają na kodowanie zakresu informacji o stanie zdrowia dotyczące między innymi funkcjonowania i niepełnosprawności, co umożliwia przekazywanie informacji o ograniczeniach na poziomie funkcjonowania.

W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów samo kodowanie ICF pozwala na przekazanie informacji o tym, jakie aktywności zostały ograniczone w wyniku przebiegu choroby, ale dla dokładnej oceny efektów terapii wymagane jest dodatkowo precyzyjne określenie i udokumentowanie stopnia ich ograniczenia, według wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dopiero tak przygotowane wdrożenie klasyfikacji pozwoli na miarodajne określenie efektów działań rehabilitacyjnych oraz ocenę założonych celów i zadań. Co w następnym etapie pozwoli przeprowadzić analizę skuteczności zastosowanego leczenia i opisanie ich językiem uniwersalnym na podstawie danych przekazanych przez świadczeniodawców do systemu – ocenia KRF. W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, nie jest możliwe wprowadzenie powyższych rozwiązań począwszy od dnia 1 września br., z uwagi na czas niezbędny do właściwego wdrożenia jakże ważnych rozwiązań systemowych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w związku z opublikowanym komunikatem, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła do prezesa NFZ o zajęcie stanowiska, jednak do dnia dzisiejszego takiego nie uzyskano.

 

Źródło: KIF; medexpess.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę