Nowi wiceprezesi NFZ

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraziła pozytywną opinię w sprawie kandydatury Andrzeja Jacyny na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych. Jacyna jest lekarzem – anestezjologiem, absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Po reformie ubezpieczeń zdrowotnych był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (1999-2001), a następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od maja 2005 do marca 2008 r. był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraziła również pozytywną opinię w sprawie kandydatury Macieja Miłkowskiego na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych. Miłkowski od czerwca 2007 r. jest zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Instytucie Kardiologii w Aninie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie.

Rada NFZ wyraziła również opinię, iż wobec ujawnienia się nowych okoliczności, zasadne jest ponowne przeanalizowanie sprawy odwołania zastępcy prezesa NFZ do spraw służb mundurowych Z. Tetera przez wszystkich właściwych ministrów, w kontekście uzasadnienia wskazanego przez prezesa NFZ.

 

Źródło: http://medexpress.pl/znamy-nazwiska-przyszlych-wiceprezesow-nfz/63120

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę