NFZ: zarządzenie w sprawie wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie Prezesa w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.

Niniejsze zarządzenie wynika z konieczności dostosowania i ujednolicenia treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie stosowania przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 137 ust 2 ustawy o świadczeniach, tj. w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje.

Zarządzenie: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882018dsoz,6813.html

 

Źródło: NFZ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę