NFZ: zarządzenie dot. dodatkowych środków dla ratowników

Opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34).

Danym zarządzeniem wprowadzono nową treść załącznika nr 1b stanowiącego wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stosowanego do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, który dostosowany został do obecnie obowiązującego wzoru umowy wprowadzonej zarządzeniem Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają charakter porządkowy.

 

Źródło: NFZ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę