NFZ: ponad miliard więcej na leczenie Polaków

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie zmian planu finansowego na 2016 r.

Prezes NFZ dokonał zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2016 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę prawie 1,1 mld zł. Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.

Podział pieniędzy pomiędzy poszczególnymi oddziałami zależy od obowiązującego algorytmu. Najwięcej trafi do woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

1. Dolny Śląsk – ponad 82 mln zł

2. Kujawsko-Pomorskie – prawie 59 mln zł

3. Lubelskie – ponad 62 mln. zł.

4. Lubuski – ponad 28 mln. zł.

5. Łódzkie – prawie 76 mln. zł.

6. Małopolska – ponad 94 mln. zł.

7. Mazowsze – ponad 157 mln. zł.

8. Opolskie – prawie 27 mln. zł.

9. Podkarpackie – ponad 58,5 mln. zł.

10.  Podlaskie – ponad 33 mln. zł.

11. Pomorskie – ponad 63 mln. zł.

12. Śląskie – prawie 134 mln. zł.

13. Świętokrzyskie – 37 mln. zł.

14. Warmia i Mazury – ponad 38 mln. zł.

15. Wielkopolska – prawie 98 mln. zł.

16. Zachodniopomorskie 47 mln. zł.

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając:

•    konieczność zabezpieczenia skutków finansowych wprowadzonych od 1 lipca 2016 r. zmian warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne i leczenie stomatologiczne, w tym również wynikających z migracji ubezpieczonych oraz na zmniejszenie liczby oczekujących na operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego i operacje zaćmy,

•    konieczność zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej „nielimitowanych” i ratujących życie, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2016 oraz w latach poprzednich,

•    potencjalnie wyższe niż pierwotnie planowano skutki finansowe realizacji w 2016 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dni 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne,

•    indywidualne zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Źródło: medexpress.pl

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę