Ministerstwo Zdrowia o spotkaniu z ratownikami

Co ustalono?

Z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność przy współudziale Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ spotkał się minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister Maciej Miłkowski.

Omówiono postulaty środowiska ratowniczego dotyczące:

• wynagrodzeń personelu medycznego, w tym dodatków do wynagrodzeń oraz zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów leczniczych;

• warunków zatrudnienia;

• finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Minister Łukasz Szumowski przekazał ratownikom medycznym informację o podpisaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewiduje wypłatę dodatków dla ratowników medycznych. Dzięki rozporządzeniu osoby, które dotychczas nie otrzymały dodatków, będą miały zagwarantowaną ich wypłatę z wyrównaniem wstecz.

Podczas spotkania minister Szumowski zapowiedział też, że ustawa regulująca zawód ratownika medycznego, w której unormowane zostanie obowiązkowe tygodniowe szkolenie nałożone na ratowników przez ustawę o państwowym ratownictwie medycznym, w najbliższym czasie trafi do konsultacji wewnętrznych.

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2019, na ratownictwo medyczne zarezerwowano kwotę w całkowitej wysokości 2 106 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 100 mln w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2018. MZ podkreśla, że wzrosty nakładów w latach 2017-2019 są pierwszymi tak znacznymi wzrostami nakładów na ratownictwo medyczne od wielu lat.

Uczestnicy spotkania postanowili, że rozmowy będą kontynuowane w przeciągu następnego miesiąca.

 

Źródło: MZ; medexpess.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę