Ministerstwo Zdrowia informuje o dalszych działaniach ws. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Nawiązując do dotychczasowej dyskusji nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ministerstwo Zdrowia informuje, że projekt został przyjęty przez Kolegium Ministra i skierowany do dalszych prac – wystąpiono z wnioskiem o skierowanie projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ze względu na brak uzgodnienia wszystkich uwag zgłoszonych do projektu zostanie on skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów z rozbieżnościami. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności podejmie Stały Komitet Rady Ministrów. O ostatecznym kształcie projektu ustawy zdecyduje Rada Ministrów.

Projekt w wersji przyjętej przez Kolegium Ministra: https://www.solidarnosc.org.pl/soz/?c=article&aid=669

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę