Minister Zdrowia gościem służby zdrowia NSZZ „Solidarność”

22 lutego 2016 r. w warszawskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie struktur związkowych służby zdrowia – Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących.

W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz z delegacją.

Obecni byli m.in. wiceminister zdrowia Piotr Warczyński oraz zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Chudzik.

Głównymi tematami spotkania były sprawy związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników służby zdrowia – nie objętych podwyżkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zembali.

Zebrani poinformowali ministra o niepokojach w szpitalach, podziale środowiska i oczekiwaniu konkretnych działań resortu.

Pytano również o likwidację NFZ, pakiet onkologiczny, powrót Państwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury i podległość Ministra Zdrowia, a także finansowanie ratownictwa medycznego oraz opieki medycznej w DPS-ach.

Minister Radziwiłł podkreślił znaczenie prac, które rozpoczną się już 29 lutego w Zespole Trójstronnym. Przypomnijmy że głównym tematem ma być przygotowanie i wdrożenie rozwiązań płacowych, które obejmą całe środowisko medyczne.

Minister omawiając propozycje przyznał, że przychylałby się do rozwiązania ustawowego.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę