Łukasz Szumowski: Ratownicy otrzymają pieniądze

O nierównym traktowaniu ratowników medycznych opowiada w rozmowie z Medexpressem minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Martyna Chmielewska: Ratownicy medyczni ostrzegają, że zorganizują strajk. Grożą, że odejdą z pracy. Możliwe, że nastąpi sytuacja, gdzie większość karetek nie dojedzie do pacjenta. Jakie działania planuje Pan podjąć w związku z tymi groźbami?

Łukasz Szumowski: Do tej pory ratownicy medyczni byli bardzo nierówno traktowani. Tylko część z nich dostawała dodatki (dwa razy 800 złotych). Rozporządzenie, które zostanie wprowadzone zniweluje ten problem. Pieniądze na pewno trafią do każdego ratownika. Osoby, które nie dostały dodatków, otrzymają zaległe pieniądze.

Przypomnijmy:

W związku z porozumieniem zawartym 9 lipca między NIPiP, OZZPiP a MZ i NFZ ratownicy zwrócili się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiejz prośbą o opinię.

Polska Rada Ratowników Medycznych prosi Elżbietę Rafalską o wskazania zasadności działania ministra zdrowia, powodującego różnicowanie wynagrodzeń osób wykonujących te same czynności w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu w ramach PRM wykonują tożsame czynności. PRRM przypomina, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest wynagradzań pracowników jednakowo.

Oprócz różnicowania wynagrodzeń, ratownicy chcą, by ratownik i pielęgniarka systemu, wykonujący te same czynności posiadali tożsame współczynniki pracy.

Porozumienie z 9 lipca powoduje, że w jednym ambulansie, na tych samych stanowiskach i takimi samymi uprawnieniami ratownik medyczny będzie miał wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2496 zł brutto plus 800 zł brutto dodatku, a pielęgniarka systemu z wyższym wykształceniem i specjalizacją 5295 zł brutto do 2019 r.

Ratownicy chcieliby być przypisania do grupy określonej współczynnikiem pracy na poziomie 1,05 – 4095 zł brutto jak farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny.

 

Źródło: medexpress.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę