Służba Zdrowia NSZZ „Solidarność” apeluje do premier Beaty Szydło i przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy o podjęcie rozmów w sprawie naszej branży
List do Pani premier Beaty Szydło:
 

Warszawa, dn. 14.09.2016 r.

Szanowna Pani

Beata Szydło

Premier Rządu RP

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność po spotkaniu z przewodniczącymi struktur regionalnych naszej sekcji zwraca się do pani Premier o pilne spotkanie w celu przedstawienia najważniejszych problemów z jakimi boryka się polska służba zdrowia oraz możliwości ich rozwiązania.

Chcemy zaznaczyć iż dotychczas prowadzone rozmowy w ramach dialogu społecznego z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłem nie tylko nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ale wręcz powodują radykalizację zachowań naszego środowiska.

NSZZ Solidarność działając w interesie wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz z uwagi na podmiotową rolę pacjenta, nie chcę sięgać po radykalne – najczęściej szkodliwe – formy wyrażania niezadowolenia, ale poszukuje ich rozwiązania w formie dialogu.

Dlatego też, w trosce o nasze wspólne narodowe dobro, jakim jest polska służba zdrowia, z nadzieją oczekujemy na przychylną i szybką odpowiedź.

Z poważaniem

Maria Ochman

Przewodnicząca

Sekretariatu Ochrony Zdrowia

***

List do Przewodniczącego Piotra Dudy:

Warszawa, dn. 14.09.2016 r.

Piotr Duda

Przewodniczący

Rady Dialogu Społecznego

Działając z upoważnienia Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oraz Przewodniczących naszych regionalnych struktur branżowych, zwracam się do Pana Przewodniczącego o pomoc w zorganizowaniu spotkania z premier Beatą Szydło oraz uczestniczenia w nim.

Jako szef Rady Dialogu Społecznego zapewne wie Pan o manifestacji struktur służby zdrowia zaplanowanej na 24 września. W kluczowych sprawach służby zdrowia ,,dialog” znów będzie się toczył na ulicy.

Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, podobnie jak cały nasz Sekretariat stoi na stanowisku iż formuła dialogu społecznego nie została wyczerpana.

Jednocześnie podkreślamy,iż dotychczasowe rozmowy prowadzone w Trójstronnym Zespole przy Ministrze Zdrowia mają charakter pozorowany a niemoc Ministra radykalizuje nastroje również naszego środowiska.

Jesteśmy przekonani iż wsparcie Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego umożliwi nam spotkanie z panią premier oraz zapobiegnie podejmowaniu radykalnych działań.

Z poważaniem

Maria Ochman

Przewodnicząca

Sekretariatu Ochrony Zdrowia

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę