Lekarze apelują o wycofanie projektu nowelizacji ustawy o PRM

Specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej w liście otwartym do ministra zdrowia zaapelowali o wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Zdaniem autorów listu projekt nowelizacji nie rozwiązuje żadnego z dzisiejszych problemów medycyny ratunkowej i jej przedszpitalnej fazy organizacyjnej – systemu ratownictwa medycznego. Zarzucają oni, że projekt powstał bez uczestnictwa i wiedzy zaangażowanych w medycynie ratunkowej specjalistów ze środowisk klinicznych i akademickich. Przewiduje się w nim m.in. kierowanie poważnych środków publicznych na zbędne zadania, a wśród nich – powołanie nowych, rozbudowanych instytucji i struktur kontroli systemu ratownictwa medycznego, takich jak: Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) oraz organy nadzoru nad Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWDPRM). Niezależnie od niejasnego zakresu kompetencji proponowanych podmiotów uwagę zwracają wysokie koszty ich powołania i funkcjonowania, sięgające w prognozach najbliższych lat prawie 2 miliardów złotych.

Zdaniem specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej projekt nowelizacji ustawy stanowi także kolejny krok prowadzący do destrukcji medycyny ratunkowej w Polsce, bowiem podważa się w nim lekarski nadzór specjalistyczny nad funkcjonowaniem ratownictwa medycznego m.in. poprzez eliminację lekarzy z jego struktur oraz z agend rządowych na poziomie wojewódzkim.

Sygnatariusze listu zaapelowali do ministra zdrowia, by wycofał projekt z Sejmu w całości.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Wojciech Gaszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, prof. dr hab. Adam Nogalski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Jan Godziński, skarbnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, dr n. med. Ewa Raniszewska, sekretarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Michał Gaca, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Andrzej Zawadzki, były konsultant krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Jerzy Karski, były konsultant krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, prof. dr hab. Leszek Brongel, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, dr n. med. Aleksandra Załustowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej woj. małopolskiego, dr hab. n. med. Piotr Wojciechowski, ordynator SOR Instytutu Pediatrii CM UJ w Krakowie, dr Jacek Górny, prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

 

Źródło: medexpess.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę