Konstanty Radziwiłł powiedział, kiedy rząd przyjmie ustawę o sieci szpitali

Taka zapowiedź padła w Polsat News.

- Ustawa wprowadzająca sieć szpitali została skierowana do konsultacji na początku listopada. Dziś mamy koniec stycznia i rzeczywiście dochodzimy do momentu, w którym prawdopodobnie za tydzień rząd ją przyjmie – powiedział w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, określając ustawę mianem „najbardziej gorącego i najbardziej dyskutowanego problemu”.

Jednocześnie wiadomo, że do 27 marca 2017 r. ogłoszony zostanie wykaz szpitali, które znajdą się w sieci. Sieć szpitali będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 r. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że w sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia. Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Z kolei szpitale prywatne również nadal będą mogły ubiegać się o kontrakt z NFZ.

Ustawę o sieci szpitali krytykują: OZZL, NIL a także prywatne podmioty.

Źródło: medexpress.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę