Komunikat z Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Warszawa, dn. 16.12.2015 r.

KOMUNIKAT

15 grudnia 2015 r. z inicjatywy ministra Konstantego Radziwiłła w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z udziałem związków zawodowych i samorządów medycznych.

Tematem spotkania była sprawa wzrostu wynagrodzeń – zarówno rozwiązań doraźnych jak i systemowych.

Przedstawiciele samorządów i związków zawodowych przedstawili ocenę aktualnej sytuacji i propozycję rozwiązań kryzysu jaki nastąpił po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, iż utrzymanie rozwiązań zapisanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie jest możliwe, rozwiązanie to – jak ocenił Jarosław Lange członek Rady z NSZZ Solidarność w trakcie Rady Dialogu Społecznego – narusza ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy.

Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Zdrowia rozważając zapisy prawne stwierdzili, że nie chodzi o odebranie podwyżek dla pielęgniarek i położnych ale o przygotowanie ustawy o charakterze incydentalnym, która objęła by wszystkich pracowników oraz wskazywała źródło finansowania podwyżki.

Pracodawcy bowiem podkreślili, iż realizacja kolejnej transzy podwyżek dla pielęgniarek i położnych zmusi ich do ograniczenia wydatków na świadczenia zdrowotne i spowoduje dalsze zadłużanie szpitali.

Konkludując minister zdrowia stwierdził – W systemie musi być więcej pieniędzy. Może to nastąpić między innymi poprzez przejęcie finansowania części procedur przez budżet Państwa. Jednocześnie stwierdził, iż w najbliższym czasie przedstawi propozycje rozwiązań doraźnych  jak i modeli docelowych.

Szanując instytucje dialogu społecznego, przy Ministerstwie Zdrowia zostanie powołany Zespół Branżowy, który niezwłocznie ma rozpocząć prace.

W celu znalezienia optymalnych rozwiązań minister zwrócił się do polskich placówek dyplomatycznych o zebranie informacji o tym, jak funkcjonują systemy płacowe w innych krajach i posłużyć się tym jako wzór do negocjacji.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zadeklarowali gotowość do współpracy nad rozwiązaniami systemowymi, ale podkreślili, że w pierwszej kolejności muszą być przygotowane i wdrożone podwyżki obejmujące wszystkie grupy zawodowe funkcjonujące w ochronie zdrowia.

Kolejne rozmowy odbędą się w styczniu przyszłego roku.

 

Maria Ochman

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę