Komunikat SOZ

Warszawa, dn. 27.04.2016 r.

KOMUNIKAT

W dniu 26 kwietnia odbył się w Warszawie Konwent Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.

Zebrani zapoznali się z przebiegiem prac w Trójstronnym Zespole ds. Wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

Ocena dotychczasowych prac musi być jednoznacznie krytyczna – 25 kwietnia do projektu ministra zdrowia poważne zastrzeżenia zgłosiła wiceminister finansów. Stanowisko to praktycznie przekreśliło możliwość dalszych prac nad projektem w obecnej formie.

Prace nad propozycją ustanowienia tzw. płacy minimalnej dla poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w służbie zdrowia trwały od połowy marca i uczestniczyli w nich również przedstawiciele resortu finansów. Z tym większym zaskoczeniem przyjęto stanowisko zaprezentowane przez wiceminister finansów Majszczyk.

Przewodniczący Sekcji Regionalnych oczekują jednoznacznej, uzgodnionej przez rząd decyzji w sprawie dalszych rozmów o wzroście wynagrodzeń.

W przypadku braku odpowiedzi Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony Zdrowia na najbliższym wspólnym posiedzeniu w maju podejmą stosowne działania. Będziemy na bieżąco informować nasze struktury o aktualnych zdarzeniach. Nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza – z akcją protestacyjną włącznie.

Jednocześnie informujemy że NSZZ Solidarność opowiada się za ustawą, która objęłaby podwyżkami WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA.

Wobec nasilających się ataków na nasz Związek, po raz kolejny informujemy że nie zamierzamy działać na rzecz odbierania podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wręcz przeciwnie, Solidarność opowiada się za trwałymi rozwiązaniami wzrostu wynagrodzeń a nie dodatkami, których wypłacanie zależy często od uznaniowości pracodawcy.

Apelujemy do wszystkich naszych struktur o aktywność i nie uleganie prowokacjom. Pamiętajmy że siła jest w jedności!!!

Ze Związkowym pozdrowieniem,

Maria Ochman

Download PDF
Powrót Drukuj stronę