Komunikat Krajowej Sekcji Służby Zdrowia ws. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia

Warszawa, 16.09.2015 r.

 

Komunikat

Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

ws. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia

1. W dniu wczorajszym na nadzwyczajnym posiedzeniu, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych. Przypominamy, iż rozporządzenie to jest niezgodne z prawem, a mimo to Minister Marian Zembala zdecydował o jego wejściu w życie.

 

2.  Zgodnie z ustaleniami z ostatniego Konwentu Przewodniczących i Rad SOZ i KSSZ:

  • należy występować do dyrektorów z postulatem podwyżki płac dla pracowników nieobjętych ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dotyczy to zarówno wszystkich, którzy rozpoczęli spory zbiorowe, jak i tych, którzy nie rozpoczęli tej procedury;
  • w związku z licznymi pytaniami przypominamy iż, w lutym br. wzywaliśmy Organizacje Związkowe do rozpoczynania procedury sporów zbiorowych w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Jest to jednak każdorazowo suwerenna decyzja Organizacji Związkowej na które Krajowa Sekcja Służby Zdrowia nie wywiera wpływu;
  • zwracam się do Kol. Przewodniczących Regionalnych Sekcji i Sekretariatów o przekazywanie informacji, ile Organizacji Zakładowych w szpitalach i innych placówkach zdrowia przystąpiło do sporów zbiorowych;
  • wobec pytań dotyczących akcji przygotowywanej przez jednozawodowe Organizacje Związkowe informujemy iż, NSZZ  Solidarność nie jest współorganizatorem tej akcji. Jednak w przypadku gdy w waszej placówce organizowany jest wyjazd to można przyłączyć się do akcji.

 

3.  Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej Pielgrzymce Świata Pracy na Jasną Górę w dniach 19 – 20 września 2015.

 

Pozdrawiam,

Maria Ochman

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę