Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza że w związku z podpisanym przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych ww. umowy.

Rada wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. W tej sprawie dnia 26 lipca br. w trybie nadzwyczajnym został zwołany Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia w Warszawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę