Komisja Zdrowia – 22 lipca 2015 r.

W dniu dzisiejszym na Komisji Zdrowia rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie połączenia spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o. o.

Mimo merytorycznego uzasadnienia mówiącego o absurdzie połączenia, które przedstawili Pani Prof. Marzena Wełnicka–Jaśkiewicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii, Pani Ewa Solska – Prezes WCO, Radni z PIS i inne osoby – Radni przegłosowali pozytywną opinię o połączeniu stosunkiem głosów: 4 „za” (PO i PSL), 2 „przeciw” (PIS), 1 wstrzymujący się od głosu.

Zwracamy uwagę, że w Komisji Zdrowia większość ma koalicja PO – PSL.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę