Jest Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w POZ

Pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu realizację wzrostu kwoty wzrostu pochodnych wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom i położnym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1682).

Skutki finansowe wprowadzonych zmian wynoszą w 2019 roku około 44 mln. zł. Zarządzenie nie podlegało opiniowaniu z uwagi na realizację przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

Źródło: NFZ; medexpress.pl  medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę