Jest zarządzenie NFZ w sprawie wypłaty pieniędzy dla ratowników

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi realizację postanowień rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie określa:

1 - szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;

2 - wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3 - wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1 oraz

4 - sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 58,6 mln zł. w 2018 r.

 

Źródło: NFZ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę