Jest projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej

Dnia 8 lutego br. Ministerstwo Zdrowia przesłało partnerom społecznym projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z oczekiwaniami Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozszerza się zakres podmiotowy ustawy o pracownikach działalności podstawowej, którzy nie byli dotychczas objęci podwyżkami.

Projekt będzie przedmiotem konsultacji. W dniu 16 lutego br. odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – jednym z tematów będzie w/w ustawa.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę