Jest projekt nowej listy leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.

W wyniku prac nad XXVII obwieszczeniem  refundacyjnym Ministra Zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków, w tym o:

- objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej – 119 wniosków;
- przedłużenie decyzji o objęciu refundacją – 324 wniosków;
- podwyższenie urzędowej ceny zbytu – 3 wnioski;
- obniżenie urzędowej ceny zbytu – 46 wniosków;
- skrócenie obowiązywania decyzji – 6 wniosków.

W porównaniu do XXVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2016 r., projekt XXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W zakresie listy aptecznej:

1. Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144692 i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144609, zostały objęte refundacją z poziomem odpłatności dla pacjentów: 30% do wysokości limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

2. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

W obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3. Dla 230 produktów zawierających 63 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 492,37 zł do 1 gr.

4. Zgodnie z projektem XXVII obwieszczenia, w porównaniu do XXVI obwieszczenia:

dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr;
dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł;
dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr;
dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

II. W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:

1. Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 r., refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.; kod EAN: 5909991004545. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

2. Dla 19 leków zawierających 9 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 2301,84 zł do 5 gr.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/jest-projekt-nowej-listy-lekow-refundowanych-w-programie-lekowym-lek-stosowany-u-pacjentow-chorych-na-chloniaka-hodgkina/63798

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę