Jest nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się zarządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Przypomnijmy: 18 czerwca minister zdrowia powołał Maciej Miłkowskiego na stanowisko wiceministra zdrowia.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski: 1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego (wcześniej Zbigniew Król) 2) nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia (wcześniej Zbigniew Król).

 

Maciej Miłkowski ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym.

Od początku, tj. od kwietnia 1998 r., współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 r. przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Od czerwca 2007 r. do stycznia 2016 r.był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych.

 

Źródło: medexpress.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę