IV Spotkanie Plenarne Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia

13 stycznia 2016 r. odbyło się Spotkanie Plenarne Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych należących do Sekcji.

Na spotkaniu Przewodnicząca Sekcji Irena Jenda przedstawiła najważniejsze działania Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w roku 2015, tj. pozyskanie organizacji zakładowych, udział w pikietach mających na celu uzyskanie równego traktowania wszystkich pracowników służby zdrowia oraz uzyskania podwyżek płac, działania Sekcji w związku z łączeniem spółek, służba przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, aktywnie działający poczet sztandarowy i wiele innych.

W Spotkaniu Plenarnym uczestniczyło dwóch gości:

Katarzyna Zimmer–Drabczyk – kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i członek Rady Społecznej Pomorskiego Oddziału NFZ, która omówiła aktualne problemy Ministerstwa Zdrowia, a także plan działań resortu zaprezentowany przez Ministra Radziwiłłowa (czytaj więcej: http://www.solidarnosc.gda.pl/sekcje-branzowe/sluzba-zdrowia-sekcje-branzowe/plan-dzialan-resortu-minister-konstanty-radziwill/).

Przemysław Sąpór – trener Działu Szkoleń i prawnik, który przedstawił i omówił prezentację o ważnych zmianach w kodeksie pracy, które wejdą w życie od 22 lutego 2016 roku.

Członkowie obecni na Spotkaniu otrzymali podarunki – kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe NSZZ „Solidarność” oraz poradniki dotyczące korzystania ze służby zdrowia za granicą.

Dziękujemy serdecznie za udział w Spotkaniu Plenarnym Sekcji – liczymy na Państwa obecność podczas kolejnych!

:-)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę