Fizjoterapeuci

11 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pacjentów i profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) mówili o założeniach reformy systemu opieki rehabilitacji oraz profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty.

Podczas konferencji, na pytanie Medexpressu, w jakich czynnościach fizjoterapeuci mogą zastąpić ortopedów, prezes KIF Maciej Krawczyk powiedział, że nie ma takiej opcji. – Fizjoterapeuci nigdy nie będą dążyć do tego, żeby zastąpić lekarzy, ale mogą ułatwić im pracę – dodał.

W Szwecji, 10 lat temu, pacjenci mieli problem z dostaniem się do ortopedy. Aż 1, 5 roku musieli czekać w kolejce. W związku z tym, iż jest to kraj o dużej tradycji socjalistycznej, to obywatele nie mogli sobie pozwolić na tę sytuację. – Ówczesny minister zdrowia podjął decyzję, żeby skierować tych pacjentów do fizjoterapeuty – zaznaczył Krawczyk. W konsekwencji do ortopedów wrócili tylko chorzy, którym nie zdołał pomóc fizjoterapeuta. Było ich 30 proc. Od tamtej pory każdy pacjent cierpiący na ból stawów musi w pierwszej kolejności pójść do fizjoterapeuty. Dopiero, gdy ten nie jest w stanie mu pomóc, udaje się na wizytę do ortopedy.

Z kolei Minister Zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że ani procedowane nowele ani pilotaż zmian w opiece nie ma na celu zastąpić jednego zawodu drugim. Fizjoterapeuci jak i ortopedzi mają różne kompetencje. – Można byłoby zatem zapytać, w czym lekarz rehabilitacji zastąpi fizjoterapeutę. Odpowiedź brzmi: w niczym. Dlatego, że mają oni zupełnie inne zadania – zaznaczył. Należy pamiętać o tym, że pacjenci nie wiedzą często do kogo maja pójść , aby uśmierzyć ból. Z reguły najpierw idą do ortopedy potem do lekarza rehabilitacji, następnie do fizjoterapeuty, który mógłby już na samym początku w wielu przypadkach pomóc choremu.

Ministerstwo Zdrowia z fizjoterapeutami i NFZ planuje przeprowadzić w 20 ośrodkach w kraju pilotaż zmian w opiece. A wszystko po to, aby pacjent przy takich schorzeniach jak ból pleców, mógł bez skierowania pójść do fizjoterapeuty. To samo dotyczy chorych na stwardnienie rozsiane. Celem tego rozwiązania jest wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta, jak i skrócenie kolejek do lekarzy.

Pilotaż ma ruszyć już po wakacjach. Obejmie 20 ośrodków. Minister zdrowia wyraził nadzieję, że do końca roku będą pierwsze dane o jego działaniu. – Na wiosnę będziemy mogli wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że uruchomimy dostęp bez skierowań w przypadku najczęstszych schorzeń – powiedział Szumowski.

Dziś na rehabilitację oczekuje blisko 1,6 mln osób. Nie możemy się biernie przyglądać tej sytuacji. Celem naszych działań jest skrócenie kolejek do rehabilitacji i ułatwienie pacjentom dostępu do tych świadczeń przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i wysokiego poziomu tych usług – mówił minister zdrowia. Podkreślał, że dwa procesy: profesjonalizacji zawodu oraz reformy systemu rehabilitacji wzajemnie się uzupełniają. Od 1 czerwca 2018 roku zawód fizjoterapeuty wykonują tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W Polsce jest już 52 123 fizjoterapeutów zarejestrowanych, a więc uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty.

- Profesjonalizacja naszego zawodu jest możliwa dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia. Szczególne podziękowania kieruję na ręce ministra zdrowia za projekt nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz zmianie niektórych innych ustaw, który jest obecnie przedmiotem opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych. Fizjoterapeuci, podobnie jak lekarze i pielęgniarki, będą mogli zakładać swoje praktyki, które będą rejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. I to wystarczy do prowadzenia działalności w podstawowym zakresie. Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, ułatwi i uprości wykonywanie przez nich działalności gospodarczej, a tym samym zwiększy się podaż usług (świadczeń zdrowotnych) z zakresu fizjoterapii, co korzystnie wpłynie na stan zdrowia całej populacji – podkreślał prezes KRF.

Zmiany w systemie rehabilitacji zakładają przede wszystkim ułatwienie dostępu do fizjoterapii, indywidualizację terapii przez zmianę i znaczne uproszczenie rozliczeń procedur i kontroli ich skuteczności oraz pokrywanie tzw. białych plam: miejsc, w których nie ma ośrodków świadczący usługi fizjoterapeutyczne.

 

Źródło: medexpress.pl  medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę