Czy Ratownicy Medyczni dostaną obiecane podwyżki?

Minister zdrowia po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.

Minister przedstawił przedstawicielom Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

To rozwiązanie prawne reguluje sposób i gwarantuje wypłatę podwyżek określonych w porozumieniu z dnia 18 lipca 2017 r. dla ratowników medycznych, którzy są zatrudnieni u świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemu z tym, żeby pieniądze trafiły do tych osób, którym się one należą. Przekazuję dokument, tak jak obiecałem – powiedział minister Szumowski.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada wypłatę dodatku od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Docelowo kwestie podwyższenia wynagrodzeń, wynikające z porozumienia, zostaną uregulowane przez nowelizację ustawy o działalności leczniczej.

Z kolei Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych przekazał Ministrowi Zdrowia roboczy dokument z propozycjami założeń do ustawy o samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Rozmowy dotyczyły także kwestii szkoleń i podnoszenia kwalifikacji ratowników medycznych.

 

Źródło: medexpess.pl medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę