Czy do norm zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach można wliczać ratowników medycznych? Odpowiedź MZ

Przypomnijmy: Nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 wprowadzają wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o profilu zachowawczym) i 0,7 na łóżko (oddziały o profilu zabiegowym). Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko odpowiadając na interpelację posła Zbigniewa Ajchlera w sprawie wdrożenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, wyjaśniła kwestię wliczania do ww. ratowników medycznych.

Jak wyjaśnia minister, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego nie daje możliwości wliczania do norm pielęgniarskich ratowników
medycznych pracujących w oddziałach. Ale z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2018, poz. 2376), zgodnie z którym świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwiej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić: opiekuna medycznego, ratownika medycznego, sekretarkę medyczną. Liczba i kwalifikacje ww. personelu są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem: profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych, liczby i bieżącego wykorzystania łóżek oraz wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

 

Źródło: serwis pielegniarki.info.pl/Sejm; medexpess.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę