KONSEKWENCJE nieprzedstawienia przez zakładową organizację związkową informacji z art. 25(1) ustawy o związkach zaw.

Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.

 

Taka jest sentencja uchwał Sądu Najwyższego

„Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację związkową w terminie określonym art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?”

Warto zapoznać się z całą treścią uchwały

http://www.solidarnosc.gda.pl/?p=43970

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę