Będą podwyżki dla pracowników służby zdrowia?

Minister Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami pracowników sektora ochrony zdrowia w sprawie wynagrodzeń. Będą podwyżki?

15 grudnia 2015 r. w  Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami pracowników sektora ochrony zdrowia poświęcone wynagrodzeniom.

Uczestnicy spotkania przyznali, że rozmów w tak szerokim gronie reprezentującym środowisko medyczne dawno już nie było. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował podczas dyskusji, że zlecony został raport dotyczący wynagrodzeń pracowników w systemie ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej.

Zapowiedział także kolejne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Najbliższe zostało wyznaczone na przełom stycznia i lutego przyszłego roku.

Przypomnijmy jakie propozycje ma OZZL:

  • wprowadzenie ustawowej płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia (dla lekarzy specjalistów w wysokości: 3x „średnia krajowa”, dla niespecjalistów w wys. 2x „średnia krajowa”);
  • podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia (przewidującego płace dla lekarzy w wysokości jak wyżej;
  • wprowadzenie rynkowych zasad kształtowania płac personelu medycznego przez uwolnienie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i zaniechanie administracyjnego limitowania świadczeń refundowanych przez państwo.

 

Źródło: mz.gov.pl/ozzl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę