BCC: Ustawowe uregulowanie wynagrodzeń pracowników medycznych priorytetem resortu zdrowia

Dotychczasowe działania rządu w ochronie zdrowia ocenia Anna Janczewska-Radwan z Politycznego Gabinetu Cieni BCC.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przedstawił raport – najważniejsze sprawy, najpilniejsze korekty, podsumowujący dotychczasowe działania rządu.

Jak zdaniem Anny Janczewskiej-Radwan wypada ochrona zdrowia?

BCC chwali Ministra zdrowia za:

+ Powołanie Rady Zdrowia Publicznego i przekazanie do konsultacji społecznych Narodowego Programu Zdrowia.

+ Otwarcie Ministerstwa Zdrowia na dialog społeczny poprzez powołanie szeregu zespołów ds. rozwiązywania określonych problemów w ochronie zdrowia z udziałem ekspertów zewnętrznych, wznowienie po długiej przerwie prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz uruchomienie konkursów na dofinansowanie projektów dotyczących rozwijania dialogu społecznego oraz społecznej odpowiedzialności systemu ochrony zdrowia.

+ Wydanie zgody przez Ministra zdrowia na refundację produktów zawierających kannabinoidy w ramach importu docelowego.

Wśród zagrożeń dla gospodarki i przedsiębiorców BCC wymienia:

- Brak strategii i konkretnych działań w zakresie stabilnego rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego.

- Brak koniecznych zmian w systemie.

- Brak koniecznych zmian w systemie orzecznictwa niepełnosprawności, który naraża zarówno pracodawców, jak i niepełnosprawnych pracowników, na szereg uciążliwości i problemów.

Zdaniem Janczewskiej-Radwan resort zdrowia powinien skupić się na 3 priorytetach:

1. Ustawowe i systemowe uregulowania dotyczące wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.

2. Stworzenie systemu gromadzenia i przekazywania wiarygodnych i kompletnych informacji i danych medycznych w ramach porządkowania systemu informatyzacji ochrony zdrowia. Braki w tym zakresie uniemożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji i są jedną z istotnych przeszkód w poprawie sytuacji w ochronie zdrowia.

3. Nowelizacja ustawy o refundacji leków w zakresie leków z importu, ustawy Prawo Farmaceutyczne w związku z koniecznością implementacji tzw. dyrektywy fałszywkowej oraz nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia celem poprawy bezpieczeństwa stosowania suplementów diety i nadzoru nad rynkiem tych produktów.

 

Źródło: http://www.medexpress.pl/bcc-ustawowe-uregulowanie-wynagrodzen-pracownikow-medycznych-priorytetem-resortu-zdrowia/63699

medexpress logotyp

Download PDF
Powrót Drukuj stronę