Akcja protestacyjna w Pucku

29 czerwca 2015 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu Puckiego, na której Radni przedstawili swoje stanowisko w sprawie połączenia szpitali w Pucku i Wejherowie. Na spotkaniu byli obecni członkowie NSZZ „Solidarność”, pracownicy obu szpitali oraz mieszkańcy – ubrani w protestacyjne koszulki, z transparentami i banerami wyrażającymi sprzeciw wobec połączenia obu szpitali, planowanego przez powiat Pucki i Urząd Marszałkowski.

Podczas Sesji, Radni większością głosów podjęli uchwałę intencyjną, dzięki której Zarząd może prowadzić negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie połączenia obu placówek.

Ostateczna decyzja dotycząca właściwej uchwały zapadnie po zakończeniu wszystkich negocjacji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę