Służba zdrowiaMaria Ochman: strona rządowa proponuje mniej niż płaca minimalna


Propozycja nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia była przedmiotem posiedzenia RDS. – Cieszy nas to, że możliwe jest rozszerzenie ustawy …

Komunikat po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Usług Publicznych


W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne …

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w Służbie Zdrowia


Dnia 16 lutego br. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje …

Jest projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej


Dnia 8 lutego br. Ministerstwo Zdrowia przesłało partnerom społecznym projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach …

Służba przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki


W dniach 27-28 stycznia br. Regionalna Sekcja Służby Zdrowia pełniła zaszczytną służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Kliknij, aby powiększyć:

Obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna


Czy Minister Zdrowia pomoże pielęgniarkom? Minister Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami pielęgniarek, które reprezentowały przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok i prezes NRPiP Zofia Małas. Głównym …

Fizjoterapeuci chcą zmian ws. finansowania świadczeń rehabilitacyjnych


Z powodu niskich zarobków fizjoterapeuci wyjeżdżają do pracy za granicę. O tym, co trzeba zrobić, by sytuacja uległa zmianie mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. …

Zmarła Zofia Borakowska (1935-2018)


Zmarła Zofia Borakowska, lekarz laryngolog, działaczka NSZZ „Solidarność”. W latach 1980–1981 była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wejherowie. Była przewodniczącą tej organizacji …

PZM ustaliło wspólny kierunek działania z Ministrem Zdrowia


 - Rozmowy były merytoryczne. Dotyczyły m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia – powiedział w rozmowie z Medexpressem fizjoterapeuta z PZM Tomasz Dybek. – Spotkanie przebiegło …

Lekarze apelują o wycofanie projektu nowelizacji ustawy o PRM


Specjaliści w dziedzinie medycyny ratunkowej w liście otwartym do ministra zdrowia zaapelowali o wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Zdaniem autorów …