Sekcja Służby zdrowia

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” zrzesza 1424 członków Regionu Gdańskiego w 18 organizacjach związkowych.

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w Gdańsku. W zebraniu uczestniczyło 27 na 31 Delegatów Sekcji …
Czytaj więcej...
W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  Życzymy spokoju, pogody ducha i energii na co dzień, aby z entuzjazmem realizować wszelkie …
Czytaj więcej...
Minister zdrowia po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych. Minister przedstawił przedstawicielom Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji rozporządzenia …
Czytaj więcej...
Jakie wyzwania stoją przed ratownictwem medycznym? W zawale serca każde 30 minut opóźnienia do PCI to wzrost śmiertelności rocznej o 7,5%. Skrócenie czasu o każde …
Czytaj więcej...
Propozycja nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia była przedmiotem posiedzenia RDS. - Cieszy nas to, że możliwe jest rozszerzenie ustawy …
Czytaj więcej...
W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne …
Czytaj więcej...
Dnia 16 lutego br. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje …
Czytaj więcej...
Dnia 8 lutego br. Ministerstwo Zdrowia przesłało partnerom społecznym projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach …
Czytaj więcej...
W dniach 27-28 stycznia br. Regionalna Sekcja Służby Zdrowia pełniła zaszczytną służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Kliknij, aby powiększyć:
Czytaj więcej...
Czy Minister Zdrowia pomoże pielęgniarkom? Minister Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami pielęgniarek, które reprezentowały przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok i prezes NRPiP Zofia Małas. Głównym …
Czytaj więcej...