Zawsze w pierwszym szeregu

Dziękuję za pracę w Związku, za to, co zrobiliście i co robicie nadal. Chociaż czas na zasłużone emerytury i na odpoczynek, nigdy nie zostawiacie nas samych; w każdych naszych działaniach jesteście w pierwszym szeregu. Za tę energię, za poświęcony czas, serdecznie dziękuję tymi słowami dziękował delegatom Krzysztof Dośla – przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 29 kwietnia w Sali Akwen w Gdańsku.

sekcja-emerytow-wladze

Nowe władze sekcji. Fot. Barbara Ellwart

 

Po wprowadzeniu sztandaru Regionalnej Sekcji EiR, uczczeniu minutą ciszy zmarłych członków sekcji oraz powitaniu delegatów i gości, wśród których był przewodniczący Krzysztof Dośla i członek Prezydium RG Stefan Gawroński, nastąpiło otwarcie zebrania, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

W wyniku wyborów przewodniczącym sekcji – po raz kolejny – został Jan Klassa. Wybrano również 18-osobową Radę Sekcji  oraz Komisję Rewizyjną Podczas Walnego Zebrania przyjęto sześć uchwał, m.in. Uchwałę nr 5/2014 r., w której WZD zobowiązuje nowo wybraną Radę Sekcji EiR do interwencji w krajowym sekretariacie w sprawie dotyczącej waloryzacji emerytur i rent.

Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę